Planer för höghastighetståg på landbroar mellan Oslo och Göteborg

Skanska har i debatten om höghastighetståg presenterat möjligheten av att bygga järnväg på broar. Foto: Skanska

Nu planeras en höghastighetsbana mellan Oslo och Göteborg med en restid på en timme. Tanken är att den så kallade Skagerrakbanan ska byggas på landbroar till en kostnad av 100 miljarder kronor. Planerna har funnits sedan en tid och kommunerna både på den svenska och norska sidan längs banan ställer sig positiva till planen.

– Vi arbetar mot trafikstart 2028 med en timmes restid från Oslo till Göteborg, säger projektledaren för Skagerrakbanan Anders Brunberg till Dagens Nyheter.

Skagerrakbanan kommer att bli 28,5 mil lång och startar i Ski söder om Oslo och slutar vid Surte utanför Göteborg där den ansluter till befintlig järnväg.

På norska sidan har alla kommuner utom en sagt ja till projektet.

– Jag är ganska optimistisk till att vi kan genomdriva projektet, säger Saxe Frøshaug är ordförande i Indre Østfold kommun.