Tungt fjärde kvartal för Norwegian

Norwegians resultat kraftigt påverkat av Covid-19 och reserestriktioner. Foto: Norwegian

Norwegian presenterar siffrorna för fjärde kvartalet 2020. Som förväntat är de kraftigt påverkade av pandemin och reserestriktioner på bolagets samtliga marknader. Nettoförlusten på 16,6 miljarder norska kronor inkluderar nedskrivningar på hela 12,8 miljarder norska kronor . Driftkostnaderna för leasing och avskrivningar för fjärde kvartalet minskade med 82 procent jämfört med föregående år. Under 2020 minskade den räntebärande skulden med 18 miljarder norska kronor . Rekonstruktionsprocesserna som inleddes under fjärde kvartalet förra året på Irland och i Norge går som planerat.

Pandemin fortsätter att ha en kraftigt negativ inverkan på flygbranschen. Efterfrågan är starkt påverkad av myndigheters ständiga ändringar av reserestriktioner och ny smittspridning i flera av bolagets viktigaste marknader. Under fjärde kvartalet var i genomsnitt 15 av bolagets 131 plan i flottan i drift. Under fjärde kvartalet flög 574 000 kunder med Norwegian, en minskning med 92 procent jämfört med samma period föregående år. Kapaciteten minskade med 96 procent och passagerartrafiken minskade med 97 procent. Kabinfaktorn var på 52,4 procent, en minskning med 32,5 procentenheter jämfört med fjärde kvartalet 2019.

– 2020 var ett exceptionellt krävande år för hela flygbranschen och för Norwegian. Resultatet för fjärde kvartalet är därför inte överraskande. Tyvärr är en stor andel av våra anställda permitterade och många har blivit av med jobbet, bland annat till följd av att långdistansverksamheten upphör. Trots alla utmaningar som pandemin har orsakat finns det ett stort engagemang bland våra medarbetare och när vi kommer ut ur rekonstruktionsprocesserna ska vi tillsammans bygga det nya Norwegian, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

Norwegian ska minska skulden betydligt till cirka 20 miljarder norska kronor och hämta fyra till fem miljarder norska kronor i nytt kapital. Under 2020 minskade den räntebärande skulden med 18 miljarder norska kronor. Framöver kommer Norwegian erbjuda inrikesresor i Norge, resor i Norden, samt mellan Norden och viktiga destinationer i övriga Europa. Planen är att ha cirka 50 flygplan i drift i dessa marknader under 2021, beroende på utvecklingen av pandemin och reserestriktioner på bolagets viktigaste marknader.