Politiseringen av 5G-utrullningen är bekymrande

EU-parlamentarikerna uppmanar EU-kommissionen att upprätthålla principerna kring EU:s ”5G-verktygslåda” och att inte diskriminera någon leverantör baserat på ursprungsland. Foto: Huawei

I ett gemensamt brev till EU-kommissionärerna Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis och Thierry Breton uttrycker åtta EU-parlamentariker från partigrupperna EPP och S&D att de är bekymrade över vad de kallar den ökade politiseringen av 5G-utrullningen i EU. De uppmanar också EU-kommissionen att upprätthålla principerna kring EU:s ”5G-verktygslåda” och att inte diskriminera någon leverantör baserat på ursprungsland.

Nyligen skickade åtta EU-parlamentariker från partigrupperna EPP, där bland andra svenska Moderaterna och Kristdemokraterna ingår och S&P, där bland andra svenska Socialdemokraterna ingår, ett gemensamt brev till företrädare för EU-kommissionen, där de förklarar vikten av en framgångsrik utrullning av 5G-nätet i Europa och riskerna med att vissa medlemsländer nu har uteslutit, eller planerar att utesluta, utländska 5G-aktörer från sina nät. EU-parlamentarikerna skriver att sådana åtgärder ”kommer att förstöra globala industrikedjor, underminera innovationsekosystemet och skada europeiska konsumenter”.

EU-parlamentarikerna menar att den protektionism som flera medlemsstater nu visar prov på riskerar att leda till att EU inte digitaliseras i tillräcklig takt. De uppmanar EU att stå självständiga i sin politik och ta självständiga beslut genom att upprätthålla principerna kring EU:s ”5G-verktygslåda”, det ramverk som medlemsstaterna tillsammans satt upp för 5G-utrullningen. EU-parlamentarikerna argumenterar också för att ingen leverantör ska diskrimineras på grund av sitt ursprungsland, vad de kallar ”teknologisk rasism”, utan att alla företag ska kunna bidra till 5G-utrullningen förutsatt att de möter de uppsatta tekniska kriterierna.

– Att Moderaternas, Kristdemokraternas och Socialdemokraternas partikollegor i EU-parlamentet gemensamt kräver att principerna kring EU:s 5G-verktygslåda upprätthålls och att ingen leverantör ska stängas ute från 5G-utrullningen i EU är mycket välkommet. Allt fler röster höjs nu mot den våg av protektionism som sköljer genom Europa och jag hoppas att Sverige, och resten av EU, framåt väljer innovations- och konkurrenskraft istället för misstänksamhet och fördomar, säger Kenneth Fredriksen, Executive Vice President, CEE & Nordic region på Huawei.