Telia levererar kommunikationstjänster till regionerna i norr

5G nästa generations mobilteknologi. Arkivbild

Telia får fortsatt förtroende som leverantör av kommunikationstjänster till Region Norrbotten och Region Västerbotten. Det nytecknade avtalet omfattar, utöver de två regionerna, samtliga kommuner och merparten av de kommunala bolagen i de båda länen. Avtalet gäller i huvudsak fasta och mobila operatörstjänster på över 60 000 abonnemang och sträcker sig över en tvåårsperiod med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Det nya kommunikationsavtalet som tecknats mellan Telia och Region Västerbotten innefattar alla kommuner i Västerbottens och Norrbottens län. Totalt täcks 126 organisationer varav 29 kommuner, två regioner, 94 regionala och kommunala bolag samt Luleå tekniska Universitet. Avtalet omfattar idag cirka 60 000 abonnemang, främst mobilt men även fasta abonnemang, molnväxlar, mobila nätlösningar samt ett antal datakom accesser.

– Vi har under många år haft ett fint samarbete med kommuner, regioner och bolag i Norr- och Västerbotten, något vi nu ser fram emot att fortsätta med. Att leverera våra kärnprodukter och samtidigt utmana och utmanas kring kreativa lösningar för en digital framtid gynnar både oss, regionerna, företag och invånare i både städer och på landsbygd, säger Tobias Larsson, chef för Telias företagsaffär.

Förutom de traditionella kommunikationstjänsterna har Telia och de båda regionerna en lång tradition av samarbeten där digitalisering och innovation stått i centrum. Bland de senare exemplen finns den testbädd för 5G som invigdes 2019 på Luleå tekniska universitet och tillsammans med Region Västerbotten testades under förra året framtidens räddningstjänst med drönare och en uppkopplad mammografivagn. 5G var centralt för testerna men benämndes då som nästa generations mobilteknologi – en teknologi som nu rullas ut för fullt och banar väg för ett fortsatt innovativt samarbete.