Exporten från Stockholm Norvik Hamn ökar

Volymerna i Norvik Hamn har ökat markant. Foto: Stockholm Norvik Hamn.

Exporten av skogsprodukter fortsätter att öka från containerterminalen i Stockholm Norvik Hamn. Stockholms Hamnars nya storhamn har bästa tänkbara läge i Östersjön och kapacitet för att tillgodose svensk exportindustris behov av effektiva godstransporter.

Sedan mitten av juni förra året har Stockholm Norvik Hamn i samarbete med speditören Holship hanterat export av containerlaster i form av skogsprodukter. Samarbetet har varit mycket lyckat och volymerna har ökat markant. Lasten består av skogsprodukter i form av bland annat träd, timmer och papper som går med oceangående fartyg och har slutdestinationen Fjärran Östern.

– Exporten från Stockholm Norvik Hamn har gått otroligt bra trots en globalt exceptionellt turbulent containermarknad. Stockholm Norvik Hamn ger oss en fantastisk möjlighet till effektiv exporthantering i en region som historiskt varit väldigt importinriktad, säger Daniel Hermansson, vd på Holship Sverige.

Stockholm Norvik Hamn spelar med sitt unika läge en viktig roll på den svenska exportmarknaden. Hamnen har kapacitet och service för att tillgodose svensk exportindustris behov av effektiva och hållbara godstransporter.

– Som stor importhamn med överskott av tomcontainrar kan vi göra en betydande skillnad och tillgodose exportindustrins behov av fungerande infrastruktur. Istället för att flytta runt containrar i hela Sverige kan vi i Stockholm Norvik Hamn bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv hantering, säger Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods på Stockholms Hamnar.