Väderstad får ny fjärrvärmeledning

MSE bygger en överföringsledning från Mjölby. Foto: MSE

Nu börjar Mjölby-Svartådalen Energi, MSE, att bygga en fjärrvärmeledning till Väderstad. När ledningen är färdigställd kommer Väderstad att få sin värme levererad från Mjölby.

– Fjärrvärmen produceras idag av en privat aktör i Väderstad i en anläggning som eldas med halm. Värmeleverantören har sagt upp leveransavtalet från och med oktober 2022. För att framtidssäkra leveranserna av fjärrvärme till våra kunder i Väderstad, så bygger vi nu en överföringsledning från Mjölby och knyter ihop de båda fjärrvärmenäten, säger Fredrik Remneblad, vd på MSE.

Fastighetsägare i Hogstad kommer att erbjudas att ansluta sina fastigheter när ledningen passerar samhället. Investeringen i den nya fjärrvärmeledningen uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Ledningen beräknas vara klar under våren 2022.