Holländsk rörlighetsallians utreder hyperloop för snabba godskorridorer

Nederländska hyperloop-kapsel tar form. Foto: Hardt Hyperloop project. Photograph: Hardt/Plompmozes
Interiören i nederländska företaget Hardts nya Hyperloop-kapsel. Foto: Hardt/Plompmozes/Hardt

 

 

 

 

Alliansen, som stöds av holländska regeringen, undersöker om möjligheterna att bygga en pilotsträcka som skulle utgöra ett första steg när det gäller att skapa ett paneuropeiskt utsläppsfritt linjenät med hyperloop-teknik i storstadsregionen mellan Rotterdam och Amsterdam.

En allians av lokala nederländska regeringar och företag som agerar under samlingsnamnet Hyperloop Development Program (HDP) utforskar användningen av höghastighetstransportsystemet hyperloop för nya godskorridorer.

 Bygget av en pilotlinje som skulle kunna utgöra ett första steg av ett paneuropeiskt utsläppsfritt hyperloopnät undersöks i Nederländernas största stadsområde mellan Rotterdam och Amsterdam

För närvarande undersöks förutsättningarna och effekterna av en hyperloop-anslutning för gods mellan viktiga och volymintensiva nav i provinserna Noord och Zuid-Holland.

 Syftet med studien är identifiering av liknande utmaningar och tillhandahålla nya lösningar för stadsområden någon annanstans i Europa. Detta banar  väg för investeringar i hyperloopinfrastruktur över hela kontinenten.

 Ett sådant nätverk skulle göra det möjligt att skicka varor över hela Europa flera timmar snabbare än idag, medan ett globalt nätverk skulle minska transporttiderna bara till ett par dagar.

 Parterna som deltar i denna studie är en del av eller delaktiga i Nederländernas största exportindustri. Fokus ligger på den mest trafikerade Holländska godskorridoren mellan städerna Rotterdam och Amsterdam.

Att ansluta producenter, handlare, köpare och logistiknav i denna korridor med ett hyperloop-system erbjuder enligt alliansen stor potential.  Därigenom kan leverantörerna drastiskt minska mängden av traditionella transporter och avsevärt öka leveranshastigheten och tillförlitligheten. Detta skulle innebära en bruttominskning av underhållskostnaderna för befintlig infrastruktur och skulle lindra trängseln på linjenätet.