Järnvägen i södra Sverige en länk till Europa

Mer kapacitet behövs i form av nya stambanor och tillkommande förbindelser i Öresund under kommande år menat Tågföretagen. Foto: Tågföretagen

Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark öppnar år 2029. Givet Europas omställning till ett klimatsmartare transportsystem kommer behovet av spårkapacitet för höghastighetståg, fjärrtåg och godståg att öka dramatiskt. För Sverige finns dock en risk att Öresund blir en flaskhals. Fehmarn Bält innebär stora möjligheter att ställa om än mer av gods- och persontrafik till gröna transporter med ökad konkurrenskraft. Enligt en rapport från Ramböll kan antalet godståg över Öresundsbron komma att fördubblas efter att Fehmarn Bält-tunneln öppnats. Ökad kapacitet och redundans – inte minst för godstrafiken på järnväg – är kritisk.

Tågföretagen upplever en politisk samsyn om behoven av mer kapacitet i form av nya stambanor och tillkommande förbindelser i Öresund under kommande år. Infrastrukturen i södra Sverige måste svara upp och de konkreta besluten – om förbindelser både för person- och godstrafik, med kapacitet för 1 050 långa tåg – måste fattas snarast. Just nu pågår intensivt politiskt arbete och Trafikverkets inriktningsunderlag för framtida infrastrukturplanering är ute på remiss till slutet av januari.