Juridiskt kaos kring 5G-auktionen

Den framstressade auktionen kan att skapa irreparabla skador på den svenska 5G-utbyggnaden. Arkivbild

Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att inte pröva Huaweis begäran om inhibition av Post- och telestyrelsen, PTS, beslut att nu påbörja auktionen av 5G-licenser. Detta kommer resultera i svåra konsekvenser för den svenska 5G-utbyggnaden. PTS hantering av processen har lett till juridiskt kaos och kommer att försvåra, fördyra och försena den svenska 5G-utbyggnaden i flera år. PTS meddelade i oktober 2020 att produkter från Huawei inte får användas i de framtida 5G-näten.

Dessa villkor inför auktionen av 5G-licenser överklagades i november 2020. Prövningen har bekräftats som oviss och kommer att fortsätta i Förvaltningsrätten i Stockholm för att sannolikt avslutas i april 2021. Trots att den rättsliga prövningen av auktionsvillkoren pågår meddelade PTS den 18 december att myndigheten skulle gå vidare med auktionen. Huaweihar lämnat in ett överklagande med begäran om inhibition, det vill säga att auktionen ska invänta den rättsliga prövningen av auktionsvillkoren. Det är denna begäran som förvaltningsrätten nu alltså avsäger sig att pröva.

– Det är självklart att vi kommer att försöka uttömma alla juridiska möjligheter för att skydda våra tillgångar, våra kunders möjligheter att välja oss och våra medarbetares arbetsplatser.Huawei är dock fortfarande berett att ha en konstruktiv och transparent dialog med PTS för att hitta en lösning som tillgodoser alla parters legitima intressen, säger Kenneth Fredriksen, EVP, Huawei Central East Europe & Nordic Region.

– Det är helt orimligt att genomföra 5G-auktionen nu. Juridiskt kaos råder. Domstolsprocesserna om förbudet – själva grundfrågan – är inte avgjorda. Operatörerna förväntas betala miljardbelopp för 5G-licenser utan att veta hur villkoren kommer att utformas. PTS kommer nu med sin framstressade auktion att skapa irreparabla skador på den svenska 5G-utbyggnaden, säger Ola Hansson, Huaweis advokat.