Växande elfordonsflottor genererar fler laddningsmöjligheter

Elektrifieringen är vägen framåt för fordonsflottor världen över. Arkivbild

ChargePoints nya Charging Forward-rapport kring fordonsflottor belyser viktiga insikter som kommer få fler flottor att elektrifieras snabbare. Nu har ChargePoint presenterat den senaste utgåvan av sin Charging Forward-rapport, som belyser att elektrifieringen är vägen framåt för fordonsflottor världen över.

Undersökningen visar att antalet sålda medelstora och tunga elfordon för flottor förväntas växa med över 100 procent från 2020 till 2021, samt understryker att skiftet mot elektrifierade flottor nu sker i stor skala och förväntas accelerera under de kommande åren. Rapporten lyfter framför allt fram tre motivationsfaktorer som driver fram förändringen på marknaden för fordonsflottor:

  • Ökad tillgång till elfordon, när antalet medelstora och tunga elfordonsmodeller förväntas fördubblas till år 2023 
  • Kostnadsbesparingar på cirka 20 till 25 procent tack vare ökad effektivitet för lättare fordon, billigare tankning och minskade underhållskrav
  • Miljöfördelar som reducerar utsläppen av växthusgaser med hälften eller mer