Nytt program för digital struktur­­omvandling

Regeringen vill skapa ny digitaliseringsstrateg. Arkivbild

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem, Myndig­heten för digital förvaltning, Post- och telestyrelsen och Vetenskapsrådet att föreslå ett program för att leda den digitala struktur­­omvandlingen av Sverige. Uppdraget är att hitta former för nära samverkan mellan näringsliv, lärosäten och myndigheter inom bland annat tillämpad forskning, testbäddar, infrastruktur, kompetensförsörjning och digital förvaltning.

Att skapa goda förutsättningar för att digitaliseringen av Sverige ska leda till samhällsnytta är viktigt. Regeringen har därför satt upp flera mål som är relevanta för detta uppdrag, bland annat i digitaliseringsstrategin och i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet. I den nyligen presenterade forsknings- och innovationspolitiska propositionen återfinns också ett antal satsningar på forskning och innovation för att möta digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

– Det här är ett resultat från regeringens samverkansprogram Näringslivets digitala strukturomvandling som bl.a. arbetar för att höja Sveriges förmåga att utveckla avancerad och säker digital teknik och hitta smarta lösningar på samhälls­utmaningar. Vi ska dra nytta av de styrkeområden vi har, arbeta långsiktigt, med helhetssyn och i samverkan med näringslivet, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

– Vi ska skapa en bättre välfärd, nya jobb och stärka vår konkurrenskraft genom att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Högkvalitativ forskning som stödjer innovation och möjligheter till utbildning som möter arbetsmarknadens nya behov och det livslånga lärandet är avgörande, säger minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans.