Extra finansieringspaket för Crossrails sista fas bekräftades

Elisabeth Line, en del av ett dyrt brittiskt järnvägsprojekt. Foto: Kredit: Crossrail Ltd/Monica Wells

Efter tillkännagivandet i augusti 2020 om att Crossrail Ltd skulle behöva extra finansiering utöver den ursprungliga överenskomna budgeten har man nu avtalat om ett nytt paket på 85 miljoner pund.

Borgmästaren i London, Transport for London (TfL), Department of Transport (DfT) och HM Treasury har bekräftat ett överenskommet finansieringspaket för den sista fasen av Crossrail-projektet. Detta innebär att arbetet med järnvägen kan fortsätta i vanlig ordning.

Crossrail Ltd meddelade i augusti 2020 att man förväntade sig att sträckan Elizabeth Line skulle öppnas genom centrala London under första halvåret 2022 och att avsnittet skulle behöva finansiering utöver den överenskomna finansieringsramen.

Crossrail Ltd fortsätter att arbeta hårt för att kunna minska sin finansieringsbrist och TfL ser till att en ytterligare oberoende analys av kostnader utarbetas omgående.

Underskottet kommer initialt att täckas av Greater London Authority (GLA) som lånar upp till 825 miljoner pund från DfT, som kommer att ges av GLA till TfL i form av bidrag.

GLA kommer att återbetala detta lån från Business Rate Supplement, BRS:s och Mayoral Community Infrastructure Levy, MCIL:s intäkter.