Kynningsrud Prefab blir Contiga

Kynningsrud Prefab byter namn. Foto: Kynningsrud Prefab

Kynningsrud Prefab ingår i HeidelbergCement Northern Europe. Då bolaget inte längre är en del av Kynningsrudgruppen, verksamt inom kran, bygg och fastighet, så har bolagets styrelse beslutat att inleda en process för ett namnbyte.

Kynningsrud Prefab i Uddevalla och Contiga i Norrtälje som båda ingår i HeidelbergCement Northern Europe, är båda verksamma som stomentreprenörer och har i stor utsträckning liknande kunderbjudande med kunder i västra respektive östra delen av södra och mellersta Sverige. De kompletterar varandra i och med den geografiska täckningen.

Det sker ingen sammanslagning av de två bolagen utan det är separata bolag som kommer att operera var för sig, med varsin ledning. Det nya registrerade bolagsnamnet blir Contiga Väst. Utåt sett kommer båda bolagen profileras som ”Contiga” och de kommer båda att ha samma logotyp.

– Genom namnbytet förtydligar vi den nya koncerntillhörigheten och att kopplingen till övriga Kynningsrudgruppen nu har upphört, säger Jan Lagerstedt, vd i Nordic Precast Group.

Betongelementverksamheten inom HeidelbergCement Northern Europe organiseras under bolaget Nordic Precast Group, och består idag av Abetong och Contigagruppen med verksamhet i Skandinavien, Tyskland, Polen och Lettland.