Ljusnarsberg vill bli Kopparberg

Ljusnarsberg vill stärka sitt varumärke genom att koppla det till ett känt bryggeri, Kopparberg. Men Lantmäteriets ortnamnsexpert är inte med på noterna.

Ljusnarsbergs socialdemokratiska kommunalråd Ewa-Leena Johansson har inte ortnamnet har tillräckligt tydlig geografisk förankring.

– Ljusnarsberg har inget riktigt fäste i omvärlden, säger Ewa-Leena Johansson till Lantmäteriets tidning Gränssnittet.

Till det kommer att centralorten heter Kopparberg och fenomenet, att centralorten heter något annat än kommunen, delar Ljusnarsberg med ett 30-tal andra kommuner i landet.

Annette Torensjö, chef för Lantmäteriets ortnamnssektion, tycker namnbytet är olämpligt med tanke på kopplingen till det gamla länsnamnet Kopparberg. Dessutom är hon rädd för att det blir fritt fram för fler kommuner att byta namn om Ljusnarsbergs kommun får igenom sitt förslag. Ljusnarsbergs kommun kommer nu att folkomrösta i frågan i valet 2014.