Vem ska stå för framtidens järnvägsunderhåll?

Seko stöder Trafikverketss utredning i sin helhet. Foto: Trafikverket

Hur stor del av järnvägsunderhållet ska staten stå för, allt, inget eller mittemellan. Trafikverket kan tänka sig något, Seko allt och Infranord inget.

Det framgår av Trafikverkets remissvar på utredningen "Framtidens järnvägsunderhåll" som Sekotidningen tagit del av. Utredaren föreslår att Trafikverket ska ta över åtta av 34 basunderhållskontrakt för att på så sätt bli en bättre beställare.

Trafikverket anser att det skulle kosta för mycket och skada marknaden om verket tar över mer än 1 - 2 baskontrakt. Och hänvisar till egna beräkningar, som skiljer sig stort från utredarens. Däremot håller myndigheten med om att de behöver få bättre koll på anläggningen.

Seko, som stöder utredningens förslag i sin helhet, skriver i sitt remissvar att åtta kontrakt är ett steg i rätt riktning, men att förbundet helst hade sett ett förstatligande av allt underhåll.

Källa: Sekotidningen