Förbättrar prestandan på broar för höghastighetståg

Många järnvägsbroar håller inte för höghastighetståg. Foto: Trafikverket

När järnvägslinjerna uppgraderas till högre hastighet kommer många befintliga broar inte att uppnå de krav som dagens Eurokoder ställer. En möjlig åtgärd är att eftermontera externa dämpare där det behövs. Inom projektet In2Track2, som är en del av järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail, undersöks möjligheten att eftermontera dämpare för att förbättra den dynamiska prestandan hos broar för höghastighetståg.

– Att installera dämpare på befintliga broar, istället för att bygga nytt, skulle innebära stora kostnadsbesparingar, berättar Madelené Sandbom, arbetsledare för proaktiv bro- och tunnelbedömning i In2Track2.

Med en bättre förståelse för broarnas och deras omgivningars verkliga beteende kan dagens teoretiska modeller förbättras och möjliggöra högre hastigheter.

Dämparna installerades vid rullagret på en enkelspårig fritt upplagd samverkansbro över Bryngeån i närheten av Örnsköldsvik på Botniabanan. Mätningar av brons dynamiska beteende utfördes innan dämparna installerades samt efter två respektive fyra installerade dämpare. Den externa belastningen på bron under mätningarna bestod av både passerande tåg och framtvingade vibrationer med hjälp av en så kallad exciterare.

– Labbtester utförda av KTH har visat på att dämparna har god effekt och nu ska vi jämföra dem med resultaten från vårt test vid Bryngeån, berättar Madelené Sandbom.

Förhoppningen är att resultatet ska vara positivt så att projektet kan fortsätta utveckla lösningen som på sikt kan spara mycket pengar i järnvägsanläggningen.