Bra kvartal för Railcare

Railcare premiärvisar världens första batteridrivna underhållsmaskin. Foto: Railcare

Under tredje kvartalet hade Railcare ett rörelseresultat på 14,4 miljoner och en försäljning på 94,5 miljoner vilket ger en rörelsemarginal på 15,3 procent. Försäljningen under kvartalet är något lägre, 6,5 procent, i jämförelse med föregående år och rörelseresultatet är 14,0 procent lägre. Detta tillsammans med det rekordstarka första halvåret har Railcare under de första nio månaderna haft en tillväxt på 10,3 procent och ett rörelseresultat på 46,1 miljoner,

Under kvartalet har Railcare byggt färdigt sin innovation MPV, en batteridriven underhållsmaskin. Man är först ut på världsmarknaden med denna typ av maskin när det kommer till den här storleken av batterikapacitet på järnväg. På entreprenadsidan i Sverige har företaget varit sysselsatta med förarbeten med kabelsänkning inför kommande spårbyten. Railcare och Trafikverket har ingått en avsiktsförklaring angående fortsatt snöröjning med snösmältare.  Railcare har under kvartalet planerat för starten av uppdraget att hålla beredskapslok i Borlänge, där kunden är Trafikverket.

Railcare har en stabil orderstock och ser en hög efterfrågan i marknaden. Företagets kunder visar upp stora investeringsplaner för järnvägen föri många år framöver och regeringar i olika länder investerar just nu mycket i järnvägsunderhåll för att få igång ekonomin efter pandemin, men också för att järnvägen är en kritisk samhällsfunktion vilket har gjort att järnvägen är än mer i fokus.