NRC Group flyttar fokus från transformation till lönsamhet

NRC Group visar goda resultat. Foto: NRC Group

NRC Group har under de senaste två åren fokuserat på att attrahera och behålla rätt ledarskap, projektledare och kompetent arbetskraft. Koncernen har stärkt projekturval och anbudsprocesser, genomförandemodellen och portföljstyrningen. Detta återspeglas i oeringång och orderstock på rekordnivåer.

– Andra kvartalet var det femte kvartalet i rad med förbättrade finansiella resultat, vilket visar att vårt vändningsprogram ger resultat, säger Henning Olsen, vd för NRC Group.

– Det är dags att flytta fokus från transformation till lönsam tillväxt och att dra nytta av vår unika nordiska position för att lyckas som ledare inom hållbar infrastruktur. Andra kvartalet var det femte kvartalet i rad med förbättrade finansiella resultat, vilket visar att vårt vändningsprogram ger resultat, säger Henning Olsen.

NRC Group siktar  på en EBITA-marginal på 4-5 procent under perioden 2024-2025. Den långsiktiga ambitionen är att öka EBITA-marginalen till 5-7 procent . Tillväxten förväntas överstiga 5 procent per år över cykeln. Dessa mål och ambitioner kan jämföras med den tidigare kommunicerade ambitionen för 2024 om 10 miljarder norska kronor i intäkter med 7 procent EBITA-marginal.

– Framöver kommer vårt strategiska fokus att vara marginalförbättring, lönsam tillväxt och ökad konkurrenskraft, som alla hänger tätt samman. Det är samma riktning som vi siktade mot redan 2020, men vi flyttar mer av vårt fokus mot lönsam tillväxt. Tillväxt är viktigt för att utveckla organisationen, för att vi ska kunna ta oss an större och mer komplexa projekt och för att uppnå stordriftsfördelar. Vi kommer dock inte att offra marginaler för tillväxt", fortsätter Henning Olsen.