Green Cargo transporterar 11 miljoner ton gods för St1

Sammanlagt kör Green Cargo tio tåg i veckan för St1. Foto: Green Cargo

Nu har Green Cargo transporterat nästan 11 000 000 ton gods för St1 under 25 år. St1 är en nordisk energikoncern med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. I Sverige har bolaget totalt 480 drivmedelsstationer runt om i landet.

Att transportera gods på järnväg är inte bara klimatsmart, utan även det mest yteffektiva transportsättet. Mellan Jönköping och Göteborg har St1 fraktat cirka 3 500 000 ton gods på järnväg. Det motsvarar 125 000 lastbilar. Och genom att välja järnvägstransporter mellan Karlstad och Göteborg, istället för sjöfart, minskar koldioxidutsläppen med cirka 98 procent på den sträckan. Samarbetet mellan Green Cargo och St1 är inte bara en stor insats för miljön utan skapar även tryggare vägar.

– Transporter på järnväg har fungerat oerhört bra under dessa år. Leveranssäkerhet har alltid varit hög och samarbetet med Green Cargo har fungerat strålande. Det är därför vi har varit en trogen kund i alla år. Att transportera drivmedel på järnväg istället för båt eller bil har för oss varit mycket effektivt, samtidigt som vi varit väldigt miljöeffektiva säger, Jonas Rylander, Chef Depådrift Väst, St1 Sverige.

Hos St1 har det från starten funnits ett naturligt intresse att nyttja klimatsmarta och säkrare transporter jämfört med alternativa transportslag som båt och bil. Transporterna går i systemtåg mellan St1s anläggning i Göteborg till depåerna i Jönköping och Karlstad. Sammanlagt körs tio tåg i veckan, fem tåg till Jönköping och fem tåg till Karlstad, med gods som klassas som farligt gods.

– Vårt samarbete är väl grundat i ett proaktivt arbetssätt där säkerhet, lyhördhet och flexibilitet är viktiga parametrar. För att bibehålla den höga kvaliteten för systemtågen håller vi regelbundna möten där vi tillsammans tar hänsyn till uppkomna behov och utmaningar och ser till att ta fram de mest passande logistiklösningarna, säger Björn Nordh, säljare på Green Cargo.