Bättre ruttplanering minskar utsläppen

Energieffektiv infrastruktur är viktig för klimatet. Foto: Ramboll

Trafiken har stor påverkan på klimatet, vilket behöver åtgärdas från flera håll. Samtidigt som vi byter ut fossila bränslen till el är det dags att titta på vägarnas utformning ur ett energi- och klimatperspektiv. Det menar Peter Ekdahl på Ramboll som ligger bakom Waywize, ett digitalt verktyg med syftet att minska CO2-utsläppen från trafiken.

– Vi har slutat utgå från att jorden är platt och analyserar vägarnas utformning med hänsyn till backar, kurvor och vägytans egenskaper. Metoden kan användas både för att planera ny infrastruktur och för att välja rutter på befintliga vägar. Resultaten har varit enastående, säger Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll och ansvarig för Waywize.

Användning av Waywize och dess analysverktyg Fuelsave visar att det finns stora klimatvinster att hämta både genom att skapa en smart vägdesign och genom att som trafikant välja den rutt som ger minst utsläpp. Transportföretag uppger att de minskat sin bränsleförbrukning med upp emot 20 procent när de använt Waywize i sin ruttplanering. 

När en nybyggnad av E6 i Norge analyserades visade resultatet att en alternativ design av de första 4 kilometrarna skulle spara 400 000 ton koldioxid över 40 år. Det motsvarar utsläpp från cirka 1 000 flygningar Stockholm-Bangkok tur och retur och bränslebesparingen motsvarar cirka 1 miljard norska kronor. 

– Vi har redan en digital tvilling av vägnätet i hela Norden genom tidigare insamlad data. Den datan kombinerad med vår kunskap och våra algoritmer ger oss information om hur trafikens energiförbrukning ser ut och vi kan simulera olika scenarier för att hitta den mest hållbara lösningen för vårt klimat. Det är kunskap vi ska använda för att vara med och göra skillnad och bidra till en positiv förändring här och nu, säger Peter Ekdahl.

Att planera energieffektiv infrastruktur är viktigt även när fordonen inte längre drivs av fossila bränslen. Även elfordon behöver energi och den framställs ofta med betydande klimatpåverkan. Kunskapen vi får från Waywize kan användas för att exempelvis planera frekvensen av laddstationer och för att avgöra vilka vägar som bör elektrifieras.