Helsingfors bygger lång tunnel under stadens stationsbangård

Tunneln under bangården kommer att bli 230 meter lång, 8 meter bred och 3 meter hög. Intill den anläggs en parkeringsplats för upp till ettusen cyklar.

Nu påbörjas arbetena med bygget av en tunnel under bangården på Helsingfors järnvägsstation i Finland. Tunnelbygget skapar olägenheter på kort sikt men ska göra trafiken smidigare på längre sikt, uppger staden.

Bygget av en tunnel för fotgängare och cyklister under Järnvägsstationen inleds med markundersökningar, vilket orsakar buller mellan klockan 22 och 5 om nätterna i tre veckor framåt.

Själva bygget påbörjas i januari 2021 och tunneln ska öppnas för fortgängare och cyklister våren 2023.

Den ena mynningen kommer att finnas på Tölöviksgatan nära Posthuset och den andra i Kajsaniemiparken. Den ska underlätta cykeltrafiken i öst-västlig riktning och minska på den framför Järnvägsstationen, uppger Helsingfors stad.

Tunneln kommer att bli 230 meter lång, 8 meter bred och 3 meter hög. Intill den anläggs en parkeringsplats för upp till ettusen cyklar. Tunneln dras norr om den nuvarande tunneln för fotgängare, och med förbindelse till denna. Den nya tunneln kommer sannolikt att heta Kajsatunneln.