Situteknik sanerar marken i Teckomatorp

Med hjälp av holländsk spetsteknik och en toppmodern borrigg ska drygt 300 hål borras i det svårast förorenade området. Foto: Svalövs kommun

I mitten av 1970-talet briserade Sveriges första miljöskandal när många hundra dumpade tunnor grävdes ur marken på bekämpningsmedelsproducenten BT Kemis fabriksområde i Teckomatorp. Arbetet med att städa upp efter skandalen har varit utdraget och i snart tjugo år har BT Kemiområdet varit Skånes högst prioriterade saneringsprojekt. Saneringen av det norra området stod klar 2009 och nu är det dags för det södra området.

Den södra delen av det före detta BT Kemi-området ska saneras främst genom termisk in situ-teknik. Metoden innebär att värmerör borras ner i jorden och förångar föroreningarna som därefter tas omhand ovan mark. Tekniken innebär färre störningar än en traditionell schaktsanering då schaktarbetena begränsas och den ger också en mindre miljöpåverkan då förorenad jord som ska behandlas termiskt inte transporteras från området.

Med hjälp av holländsk spetsteknik och en toppmodern borrigg ska drygt 300 hål borras i det svårast förorenade området där den termiska anläggningen sedan ska installeras.