Tyréns utvecklar mötesfri väg mellan Gislaved och Smålandsstenar

Riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar blir mötesfri. Foto: Tyréns

Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och ta fram vägplaner och bygghandlingar för att bygga en mötesfri vägsträcka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar. Detta för att öka framkomligheten och säkerheten för trafikanterna.

– Vi är otroligt glada över att vi vann uppdraget och det ska bli spännande att ta oss an en så omskriven vägsträcka som riksväg 26. En utmaning i uppdraget är att anpassa omkörningssträckorna till hur närområdet ser ut, med många intilliggande fastigheter och ån Nissan rinnande på östra sidan om vägen säger Viktor Åkesson, uppdragsansvarig på Tyréns i Jönköping.

Riksväg 26 även kallad Nissastigen passerar genom två stora tätorter, Gislaved och Smålandsstenar. Vägsträckan har idag en tillåten hastighet på 80 km/h med få lämpliga omkörningssträckor och dålig sikt. Vägsträckan saknar mittseparering, och har brister i området vid sidan av vägen. Bland annat saknas viltstängsel och alternativ för cykeltrafik.

Vägen kommer nu byggas om till en mötesfri väg med säkrare omkörningssträckor (2+1) med mitträcken och en hastighet på 100 km/h. Det blir minst två omkörningssträckor i vardera riktningen. För att minska olyckorna bygger man ett viltstängsel längst hela sträckan och komplettera med en gång- och cykelväg på dryga 4 kilometermellan Smålandsstenar-Kappeled.

Tyréns ansvarar för att uppföra två vägplaner, typfall 3 med miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och byggplatsuppföljning. Det finns en del utmaningar i uppdraget bland annat sträckan norr om Smålandsstenar där vägen passerar ett vattenskyddsområde. En annan utmaning är att främja boendemiljön för närliggande bebyggelse intill vägen.