Puls tar underhållsavtal med Hässleholms Vatten

Utför planerad underhållsservice i Hässleholms VA-system. Foto: Puls

Nu har Puls  tecknat ett nytt avtal med Hässleholms Vatten gällande spol- och slamsugning.

– Vi fortsätter expandera och bryta ny mark i norra Skåne och ser fram emot att serva Hässleholms Vatten inom spol- och slamsugning. Tillsammans kan vi skapa en mer cirkulär ekonomi genom planerad underhållsservice, säger Kim Olsson, vd, Puls.

Uppdraget har startat och planeras pågå till och med 2021-08-31, med möjlig förlängning upp till 7 år. Puls, Planerad Underhållservice, har sex verksamhetsgrenar: spol och sug, fastighet, ledningsinspektion, drift- och underhållsplanering, industri samt lednings- och brunnsrenovering.