Bygger rasskyddsbärriär i Norge

Rasskydd byggt med Tensar-teknologi. Foto: Tensar

I bostadsområdet Ulstad i Loms kommun i Norge har en ramp byggts med en längd på mer än 500 meter för att skydda byggnaderna mot fallande sten och debris. Det var företaget Tentex som tillhandahöll lösningsförslaget och produkter för att bygga väggen, där endast lokala massor har använts.

Martin Sandbakkendaglig ledare på Tentex nämner att projektet kom till Tentex då konventionella lösningar såsom gabioner, betonglösning etc, gjorde utförandet orimiigt dyrt. Tentex fick då en förfrågan av av beställaren ifall Tensar-teknologin kunde användas. Resultet blev både funktionellt och estetiskt tilltalande med en grön fasad som smälter in i miljön.