500 nya laddplatser i Göteborg

Ytterligare 500 laddplatser ska byggas på Parkering Göteborgs parkeringsplatser. Foto: Parkering Göteborg

Under hösten och vintern genomförs en massiv utbyggnad av det publika laddningsnätverket för laddbara bilar i Göteborg. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Stads Parkering och innebär 500 nya laddplatser på publika parkeringsytor runt om i staden.  De 250 nya laddarna, med dubbla ladduttag, är så kallade normalladdare (upp till 22kW).

– Genom att bygga ut stadens laddmöjligheter kan vi öka takten i omställningen av transportsektorn samtidigt som vi gör valet enklare för den som funderar på att skaffa ett elfordon. Intresset för elbilar och laddning ökar kraftigt och Göteborg ligger i framkant när det gäller antalet laddare. Att det finns ett väl utbyggt laddnätverk är viktigt av många skäl, inte minst för Göteborgs attraktivitet som besöksdestination och som möjliggörare för andra aktörers satsningar, säger Alf Engqvist, vd på Göteborg Energi.

Laddarna kommer placeras på publika parkeringsytor, dels där det inte finns laddare i dag, dels på befintliga parkeringar med hög beläggning. Primärt kommer de placeras i stadens centrala delar där efterfrågan från både boende och besökare är som störst.

– Satsningen på 500 nya laddplatser inom Parkering Göteborg är ett konkret sätt för oss att bidra till ett mer hållbart Göteborg. Allt fler av våra kunder kör elbil och vi förväntar oss en ökad efterfrågan på laddning kommande åren. Nu skapar vi förutsättningar för att både boende och besökare i staden ska känna en trygghet i att laddkapaciteten finns när du behöver den, säger Kristina Rejare, VD på Göteborgs Stads Parkering.