Norrenergi drar fjärrkyla till Bromma

Drar 2,1 kilometer rör som korsar Bällstaviken. Foto: FVB

I anslutning till Bromma flygplats i Stockholm ligger sedan länge ett industri- och handelsområde. När såväl flygplatsen som industriområdet anlades ansågs det ligga en bra bit från Stockholm centrum. I takt med utbyggnaden av Stockholm betraktas numera Bromma som centralt och området runt flygplatsen är på väg att byta skepnad.

– NCC har en tydlig miljöprofil och efterfrågar kyla och värme som kan klara deras miljökrav – något som Norrenergi gör. Vår värme är nästan helt förnybar och märkt med Bra Miljöval, och vår kyla produceras främst genom värmepumpar som tar till vara på energin i renat avloppsvatten samt frikyla, säger Mattias Tellrud, försäljningschef på Norrenergi.

Energibolaget Norrenergi ägs av kommunerna Sundbyberg och Solna och har både fjärrvärme och fjärrkyla i dessa kommuner samt även delvis i närliggande kommuner. I Bromma har bolaget sedan tidigare fjärrvärme, men för att även kunna erbjuda fjärrkyla behöver man bygga ett nytt ledningsnät. Ledningsdragningen kommer totalt att bli 2,1 km lång och trots att det inte är så lång sträcka är den utmanande på flera sätt. Detta eftersom ledningen måste sjöförläggas över Bällstaviken och hammarborras under Ulvsundaleden, som är en mycket trafikerad väg.

– Vi visste att det skulle krävas en mycket erfaren projektledare för att klara detta och Ola Nordgren på FVB är av den kalibern, säger Mattias Tellrud.

Ola Nordgren är den som varit längst anställd på FVB och har över 35 års erfarenhet, men fjärrkyledragningen från Solnaverket till Hangar 5 har varit en tuff utmaning även för honom både ur tillståndssynpunkt och till det tekniska genomförandet.

– Vi har valt att korsa Bällstaviken med sjöförläggning av kylrören och i december sänkte vi två PE-rör DN 600 på vardera 103 meter där dykare sedan gick ner och kontrollerade att rören låg rätt, säger Ola Nordgren.

Trots tuffa förutsättningar att bygga ut fjärrkylan har det gått som planerat och till kommande vinter ska de första leveranserna vara klara till Hangar 5.

– Det är så klart spännande att expandera vår kyla till ett område med så stor framtidspotential och på så sätt möjliggöra nya affärer. Samtidigt är det skönt att veta att det komplicerade projektet att nå dit ligger i erfarna och säkra händer, säger Mattias Tellrud.