Staden Borgå bildar banprojektbolag för Östbanan

Illustration om finländska staden Borgås nya planerade järnvägsstation. Bild: Borgå Stad, planeringsavdelning

Stadsstyrelsen i finländska Borgå beslutade nyligen att enhälligt meddela sitt intresse till landets Kommunikationsministerium om att bilda ett banprojektbolag för Östbanan.

I samband med stadsstyrelsens senaste möte godkände den också en finansiering av projektbolaget preliminärt med högst 10 miljoner euro.

Beslutet är i enlighet med statens beslut om sträckningen för den nya banan.

Borgå stads yttre villkor för att delta är att möjligheterna till en närtågsförbindelse mellan Helsingfors och Borgå utreds och att utgångspunkten är att närtågstrafiken görs möjlig på sträckan Borgå–Helsingfors.

Stadsstyrelsen konstaterade att det mest ändamålsenliga alternativet för Borgå enligt utredningarna är den så kallade Östbanan via Borgå och Kouvola.

Borgå deltar enligt motsvarande principer också i grundandet av ett projektbolag för den så kallade Kustbanan om staten bestämmer sig för linjealternativet Borgå–Lovisa–Kotka.

Staden är redo att närmare förhandla om finansieringsandelar när besluten om bansträckan har fattats och det finns kännedom om vilka parter som deltar i kapitaliseringen av planeringsprojektbolaget.

Det avgörande beslutet om att delta i projektbolaget fattas av Borgås stadsfullmäktige.