Stadstjänarebron i Göteborg stängs för trafik

Anslutningen till Gullbergsstrand stängs. Foto: Trafik Göteborg

Nu ska Hisingsbron färdigställa arbetet med Stadstjänarebron, som går över E45 Götaleden. Detta betyder att bron måste stängas av fram till att Hisingsbron öppnar för trafik – vilket väntas ske tidigast i mars/februari 2021 förutom för spårvagnstrafik, som släpps på sommaren 2021.

Avstängningen berör bil- och kollektivtrafiken som ska ta sig från Centralenområdet mot Gullbergsstrand. Dessa trafikanter får istället köra via ”Bananbron”, som ansluter Södra- och Norra Sjöfarten. Gående och cyklister tar sig fram precis som tidigare via Stationsmotet eller via Södra- och Norra Sjöfarten i höjd med nedfarten av Götaälvbron.