Zert riskbedömmer Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk uppgraderas och optimeras med membranteknik. Foto: Stockholm Vatten

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens modernaste med fördubblad kapacitet, detta för att kunna rena allt avloppsvatten i framtiden. Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sickla. Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, att utsläppen i Östersjön minskar och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

I projektet är Zert ansvariga för CE-märkningen och de riskbedömningar som krävts samt verifiering av säkerhetskretsar. Zert använder ett egenutvecklat programm för att göra riskbedömningar. Man anpassar metoden av riskbedömning efter vilket objekt som ska riskbedömas.

Zert har färdiga riskbedömningsmallar för olika typer av riskbedömningar och man väljer mall beroende på vad som ska riskbedömas. Alla riskbedömningar har anpassade riskmatriser efter kundens behov och gällande lagkrav. Zert kan bedöma flera typer av risker samtidigt så som arbetsmiljörisker, miljörisker och produktionsrisker.