Helsingfors underjordiska generalplan tar form

Underjordisk simhall i Helsingfors är klar. Foto: Helsingfors Stad

En tunnel från Fiskehamnen till Östersundom öster om den finländska huvudstadens centrum och en annan rakt ut i havet - så här ser Helsingfors underjordiska planer ut

En tunnel som rymmer biltrafik och vattenledningar från Fiskehamnen till Östersundom, Helsingfors tredje vattenreningsverk och ett nytt sjukhuscampus. Allt det rymmer Helsingfors nya underjordiska generalplan. Underjordiska promenadstråk och affärsgator hör också till framtidens Helsingfors.

Det finns en gigantisk oljegrotta under Kronberget på Degerö i Helsingfors. Shell byggde grottan på 1970-talet för att förvara dieselolja i den. Nu har den stått tom sedan år 2010 medan dess nya ägare Skanska försöker komma på hur den borde användas.

Helsingfors har sedan 2011 varit den enda staden i världen med en underjordisk generalplan.

Den första planen från 2011 kom till då det behövdes en juridisk lathund för vad som ska byggas under jorden.

Nästa vår ska Helsingfors andra underjordiska generalplan tas i bruk.

Då man jämför utkastet för den nya planen med planen från 2011 är det fler reservationer som fallit bort än som har lagts till.

De tomma områdena i generalplanen kan fortfarande fyllas av underjordiska utrymmen på detaljplanenivå.
Inom Helsinki Garden ska det finnas sporthallar och parkeringsplatser under marken.