Malmö följer invånare via mobildata

Analyserar anonymiserad data från Telias mobilnät. Arkivbild

Drivkraften att utveckla Malmö stad med hjälp av smart teknik och faktabaserade insikter gör att man använder Telias tjänst Telia City Vitality Insights. Tjänsten analyserar anonymiserad och aggregerad data från Telias mobilnät och hjälper till att förstå rörelsemönster i samhället med målsättningen att utveckla kommuner och städer så att de passar de människor som lever, bor och arbetar där.

En viktig pusselbit i att förstå en stad och kommuns behov är att förstå hur människor rör sig i staden. Telia har därför utvecklat tjänsten City Vitality Insights i syfte att hjälpa städer och kommuner att utveckla ett datadrivet arbetssätt när de vill förstå rörelsemönster i samhället. Med hjälp av data om rörelsemönster blir det enklare att fatta och följa upp beslut, förstå händelser och utveckla kommuner och städer så att de passar de människor som lever, bor och arbetar där.

– Malmö stad behöver ta vara på smart teknik och faktabaserade insikter för att kunna leverera en bättre välfärd, säger Giovanni Leoni, Automationsledare på Malmö stad. Genom att använda sig av City Vitality Insights inom flera av stadens verksamheter, alltifrån insikter kring turism-näringen till hur stadens offentliga ytor nyttjas, så kommer vi kunna utveckla staden till att bli mycket bättre för de som bor och vistas i staden.

Telia Crowd Insights är en tjänst som analyserar och skapar insikter ur anonymiserad och aggregerad data justerad för att representera hela Sveriges befolkning. Baserat på mobil nätverksdata går det att se beteenden och rörelsebehov i samhället, till exempel resmönster som visar hur vi förflyttar oss. Med hjälp av wifi-sensorer kan vi visa aktiviteten inom ett mindre område, till exempel ett torg, en butik eller en strand. Tjänsterna lanserades kommersiellt 2017 och används vanligen i stads- och samhällsplanering, inom turism och handel.