Lackarebäcksbron i Göteborg stängs för renovering

Det är brofästena som måste åtgärdas. Foto: Trafik Göteborg

Lackarebäcksbron behöver renoveras och nu stänger Trafik Göteborg av bron för biltrafik. Lackarebäcksbron är i akut behov av renovering och ett underhållsarbete ska därför utföras på bron.

– De flesta som kört över bron har nog märkt att det är lite guppigt vid brofästena. Det är brofästena som vi behöver åtgärda för att bron ska fungera många år framöver, så vi måste göra arbetet nu, säger Mathias Johannesson, Mölndals stads projektledare.

Avstängningen innebär att trafikmängden över Mölndals bro kommer att öka, vilket även kan bli fallet på närliggande vägar och trafikplatser. Räkna med köer och längre restider förbi arbetsområdet. Värt att notera är att avstängningen endast gäller Lackarebäcksbron. Fortfarande går det att använda samtliga av- och påfarter i Lackarebäcksmotet. Gång- och cykeltrafiken kommer att kunna passera över bron.