Rail Baltica-projektet gynnades av EU:s senaste finansieringsrunda

Här byggs en järnvägsdepå vid Rail Baltica- sträckan i Litauen. En järnvägsdepå är en service- och uppställningsplats där tåg förvaras och underhålls när de inte är i reguljär trafik. Foto: Rail Baltica

Vid en omröstning nyligen i Connecting Europe Facility (CEF) -kommittén har Rail Baltica Global-projektet i de baltiska staterna beviljats ​​ytterligare 184 miljoner euro i form av CEF-finansiering. Beloppet skall investeras i genomförandet av projektet fram till 2024.

Tillsammans med nationell samarbetsfinansiering på 15 procent av den totala investeringen, som uppgår till 216 miljoner euro, tilldelas projektet därmed ytterligare medel.

Tillsammans med de för närvarande undertecknade kontrakten om bidragsavtal har Rail Baltica i de tre baltiska staterna redan säkrat cirka 1,2 miljarder euro från EU och nationella fonder.

Finansieringen fördelades inom ramen för CEF Transport Call 2019, som förvaltas av EU:s byrå för innovation och nätverk (INEA). Hela stödberättigande finansiering som gjordes tillgänglig för så kallade sammanhållningsländerna under förhandlingar var 1,1 miljarder euro.

Konkurrensen mellan de så kallade sammanhållningsländerna när det gällde finansieringen var mycket hög. I denna konkurrensprocess har Rail Baltica-korridoren fått den största ekonomiska summan eller 55 procent av hela det totalt tillgängliga finansieringsbeloppet från CEF under år 2019.

Förutom EU-bidraget på 184 miljoner euro för Rail Baltica-sektionerna i de baltiska staterna beviljades 422 miljoner euro till Rail Baltica-sträckan i Polen.

Enligt CEF-utskottets omröstning har Rail Baltica Global-projektet tilldelats 128 miljoner euro för byggarbete och 88 miljoner euro för teknisk design och planeringsarbeten.