Goda förutsättningar att fortsätta driva Ringhals 3 och 4 menar Strålsäkerhetsmyndigheten

Livslängden för Ringhals kommer att vara minst 60 år. Foto: Vattenfall

Ringhals, RAB, uppfyller i huvudsak kärntekniklagens krav på återkommande helhetsbedömning. Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat brister, men de har liten betydelse för strålsäkerheten. Vidare bedömer myndigheten att RAB har förutsättningar att upprätthålla och förbättra strålsäkerheten fram till nästa helhetsbedömning. Det är slutsatsen av myndighetens granskning av RAB:s återkommande helhetsbedömningar för reaktorerna Ringhals 3 och 4.

Den som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning ska enligt lag minst vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens strålsäkerhet. RAB lämnade i april 2019 in helhetsbedömningar för Ringhals 3 och 4. Strålsäkerhetsmyndigheten har granskat bedömningarna för att avgöra om kärntekniklagens krav uppfylls och om RAB har förmåga att upprätthålla och öka strålsäkerheten till nästa helhetsbedömning. Eftersom Ringhals 3 och 4 kommer att ha passerat 40 års drift vid nästa bedömning har myndigheten även tagit ställning till RAB:s förutsättningar för verksamhet efter den drifttid som planerades för när reaktorerna började användas.

– Ringhals har visat att livslängden kommer att vara minst 60 år hos de komponenter som ursprungligen analyserats för 40 års drift. Analyserna visar i och med det att Ringhals har förutsättningar att fortsätta driva reaktorerna, säger Fredrik Forsberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.