Så kan havet komma att användas om 30 till 50 år

Nära 70 procent av världens havsområden ligger utanför nationell jurisdiktion. Foto: Havs- och vattenmyndigheten

Flytande städer, koldioxidlagring och vattenbruk. Det är några tänkbara nya industrier och aktiviteter som kan äga rum på internationellt vatten i framtiden, om 30-50 år. Tillsammans med att strategisk miljöbedömning, SEA, kan vara ett användbart verktyg är detta en del av slutsatserna som Anthesis drar i sin rapport de sammanställt på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten inför pågående förhandlingar i FN.

Nära 70 procent av världens havsområden ligger utanför nationell jurisdiktion, så kallad Areas Beyond National Jurisdiction, ABNJ. Nu pågår förhandlingar inom FN om ett nytt tillämpningsavtal till havsrättskonventionen för att säkerställa skydd för och hållbart nyttjande av biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion (BBNJ-avtalet). Havs- och vattenmyndigheten deltar i den svenska förhandlingsdelegationen som expertstöd till UD som leder arbetet. I samband med det har Havs- och vattenmyndigheten gett Anthesis i uppdrag att utreda vilka nya industrier eller aktiviteter som är tänkbara respektive mest sannolika att äga rum på internationellt vatten i framtiden, med en tidshorisont om 30-50 år.

Resultatet finns sammanställt i rapporten Future Exploitation of Areas Beyond National Jurisdiction - On the value of Strategic Environmental Assessment of the High Seas based on new industries and human activities. Med de olika exemplen på framtida verksamheter och för vilka av dessa och hur man kan vinna på att genomföra strategisk miljöbedömning, kan denna rapport bidra med konkretisering till pågående avtalsförhandlingar.