Ny vägledning för små avloppsanläggningar

En miljon fastigheter som har en egen avloppsanläggning. Arkivbild

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, publicerar nu en ny vägledning för ansökan och anmälan om små avloppsanläggningar. Ett av vägledningens syften är att avloppsanläggningarna ska nå sin fulla reningspotential och få en lång livstid men även att ansökningsprocessen ska bli mer likartade och gå smidigare både för kommuner och för fastighetsägare.

I Sverige finns ungefär en miljon fastigheter som har en egen avloppsanläggning eller är kopplade till en gemensam mindre avloppsanläggning, dvs en anläggning som är dimensionerad för 5 - 200 personer. För att avloppsvatten inte ska orsaka problem för hälsa eller miljö behöver det renas, hur mycket det behöver renas beror på hur känslig platsen är.

Vägledningen innebär inga nya regler utan är ett förtydligande av de regler som redan finns. Syftet med vägledningen är att ge en större samsyn mellan de kommunala tillståndsmyndigheterna, korrekt utformade och lokaliserade anläggningar samt bra förutsättningar för en långsiktigt stabil funktion.

– Vägledningen riktar sig främst till kommunerna som ger tillstånd. Men även fastighetsägaren och den person som ansvarar för projekteringen och/eller entreprenaden av anläggningen k