Framtidens elförsörjning i Linköping säkras

Många strömavbrott på landsbygden beror på att träd fallit på luftledningarna. Foto: Tekniska verken

I Linköpings kommun pågår arbetet med att förstärka och förnya elnätet i bland annat Ljungsbro och Skeda. Skedaledningen har, på grund av att den till stor del består av oisolerade ledningar i luft, varit mycket sårbar vid blåst. Elavbrotten där har ofta berott på jordfel orsakade av träd och grenar som hamnat på ledningen. Under de senaste åren har dock många av de skadedrabbade delarna byggts bort, även om det fortfarande finns en del kvar att åtgärda. I Ljungsbro pågår nätombyggnad av två stora stationer som utgör en viktig del i distributionen av el från det överliggande regionnätet, in i den norra delen av nätet och vidare mot Linköping.

– När det gäller störningar är det mest landsbygden där vi har luftledningar som drabbas, och då med trädpåfall vid hård vind som orsak. Men när vi nu gräver ner eller isolerar luftledningarna så kommer det bli stor skillnad. Vi gör även stora förnyelseinvesteringar i vårt kabelnät där äldre kabel med förhöjd risk för fel byts ut. Vi kommer också att förnya kontrollutrustningen i våra större stationer där ny teknik har utvecklats, och ökar förmågan att selektera bortkoppling av bara de ledningar som är drabbade av fel, vilket gör att färre kunder drabbas. Utöver det ska vi också testa en ny teknik som indikerar fel snabbare och innebär kortare avbrottstider, säger Peter Ols, vice vd, Tekniska verken Linköping Nät.

När samhället i allt större utsträckning elektrifieras är det viktigt att  anpassa elnätet så det kan hantera exempelvis solcellsanläggningar och fler elbilar.

– Vi investerar i smart utrustning som inte bara kommer att minska elavbrott i känsliga områden, utan också klarar av de nya utmaningarna som finns med den ökade elektrifieringen i samhället. Utan el stannar Sverige och det är  oerhört viktigt att säkra upp tillgången på el. Dessutom lokalproduceras allt mer el från förnybara källor som sol och vind, vilket kräver att elnätet moderniseras och blir smartare för att klara omställningen. Det smarta nätet hjälper både oss och kunderna att bland annat hålla koll på effekttopparna så elen kan användas mer effektivt och hållbart, säger Peter Ols, vice vd, Tekniska verken Linköping Nät.

I samband med att elnätet säkras för framtiden gräver också Utsikt bredband ner fiber i de aktuella områdena,