Våtmarker viktigt i miljöarbetet

Våtmark, foto: Daniel Mott

Under 2020 finns det 55 miljoner kronor inom landsbygdsprogrammet avsatta till stöd för att anlägga våtmarker och andra vattenåtgärder. Dessa pengar räcker inte till alla ansökningar som finns hos länsstyrelserna, men ytterligare pengar kan komma inom ett halvår i och med förlängningen av landsbygdsprogrammet under åren 2021 och 2022.

Våtmarker är viktiga för att fånga upp både kväve och fosfor och därmed minska övergödningen av våra hav. De är också viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter, exempelvis för många insekter och andra ryggradslösa djur.

Regeringens beslut om att dra ner årets budget till anläggningar av våtmarker har väckt reaktioner och oro hos organisationer och företagare. Stödet är dock inte stängt och i år kommer länsstyrelserna att kunna bevilja cirka 55 miljoner kronor till anläggning av våtmarker och andra vattenåtgärder totalt. Hittills i år har länsstyrelserna beviljat cirka 17 miljoner kronor i stöd och det finns alltså möjlighet att bevilja ytterligare 38 miljoner kronor under 2020.

– Neddragningen av budgeten får ju givetvis konsekvenser, åtminstone tillfälligt, men miljöarbetet fortsätter och vi jobbar intensivt tillsammans med länsstyrelserna för att nyttja de kvarvarande pengarna i år till de våtmarksprojekt som kommit längst, säger Olof Johansson, chef för jordbruks- och analysavdelningen.

Jordbruksverket arbetar också för att det ska finnas ytterligare pengar till våtmarker redan om ett halvår. Detta i samband med att EU och den svenska regeringen avsätter pengar till landsbygdsprogrammet som förlängs under 2021 och 2022.