Våtmarker ska ge nytt liv till Stockholms skärgård

Här invigs våtmarken Ålö Gård av Apotea, Skärgårdsstiftelsen och Världsnaturfonden WWF. Foto: Apotea

Nu har en av de största restaurerade våtmarkerna i sitt slag invigts, Ålö Gård våtmark i Stockholms ytterskärgård. Den kommer att gynna fiskar, fåglar och andra våtmarksberoende arter, och samtidigt bidra till ökad biologisk mångfald, renare vatten och minskat näringsläckage till Östersjön.

Den nyrenoverade våtmarken ligger strax söder om Utö i Stockholms skärgård. Med en yta på nio hektar räknas den som en av de största i sitt slag.

– Just detta område söder om Utö valdes ut på grund av dess unika läge och goda möjligheter att gynna biologisk mångfald och ett renare Östersjön, säger Yvonne Blombäck, skärgårdsexpert på Världsnaturfonden WWF och en av initiativtagarna till satsningen.

Våtmarken, som sköts av Skärgårdsstiftelsen, kommer att fungera som lekplats för fiskar, rast- och häckningsplats för fåglar och gynna trollsländor och andra våtmarksberoende arter. Marken kommer också att fånga upp näring från närliggande åkermarker, och bidrar därigenom till ett friskare Östersjön.

– Området som tidigare var igenväxt har nu öppnats upp och skapat ett helt nytt intryck på platsen. Besökare kommer verkligen märka stor skillnad och kunna ta del av den ökade biologiska mångfalden genom att tex se och höra fler fåglar, säger Cecilia Wibjörn vattenförvaltare på Skärgårdsstiftelsen.

Utöver de välgörande effekterna för Östersjöns miljö kan även allmänheten ta del av våtmarken. En plattform med bänkar och fin utsikt finns tillgänglig för besökare som passerar området.