Hamnen i Trelleborg byggs ut

De nya färjelägena ska stå klara vid årsskiftet 2021/2022. Visionsbild: Ramboll

I Trelleborgs Hamn ska 700 meter ny kaj anläggas för att kunna ta emot moderna fartyg, öka lastkapaciteten och transportera fler personer sjövägen till Europa. Ramboll har tillsammans med Peab fått i uppdrag att projektera och producera två nya färjelägen.

Hamnen i Trelleborg är Skandinaviens största RoRo-hamn och har under ett par år flyttats och utvecklats för större kapacitet för så kallade roll on, roll off-fartyg med målet att även fortsättningsvis vara Östersjöns mest klimatsmarta hamn. Nu ska två nya färjelägen projekteras för att stå klara för gods- och persontrafik till 2022. 

– Vi är väldigt glada över att bidra till att fler personer och mer gods kan fraktas mer klimatsmart över Östersjön istället för med bil över till Europa. Projektet bidrar även till bättre luftkvalitet inne i Trelleborgs stad och möjliggör utbyggnad av en ny stadsdel med närhet till havet. Tillsammans med Peab har vi tittat på vilka lösningar som är bäst för nybyggnationen, och personligen ser jag fram emot att samarbeta med Peab i projektet och jobba nära produktionen, säger Tim Svensson som är uppdragsledare.

Ramboll har fått i uppdrag att projektera kajer, grundläggning för tre påkörningsramper, två klaffar samt all hamnutrustning som fendrar, pollare samt stormpollare. Utöver det ingår att projektera allt inom vatten och avlopp för de nya färjelägena.

– Konstruktionen av den nya kajen är komplex då mycket av arbetet kommer behöva utföras i eller nära fritt vatten. De geotekniska förhållandena är utmanande med kalkberg av varierande kvalitet, delvis uppsprucket och på andra ställen kan berggrunden bestå av förkislad kalksten i överytan vilket försvårar neddrivning av spont. Ramboll har stor vana av den här typen av komplexa hamnprojekt, som Västra kajen i Skandiahamnen i Göteborg och Inre hamnen i Norrköping, säger Anders Sagemo, teknikansvarig för projekteringen.