Structor i partnerskap med MFB-Academy

Mikael Lundberg, Structor Bygg Umeå och Mantas Dovidavicius, Masonite Beams. Foto: Structor

Structor Bygg Umeå har blivit partner till MFB-Academy - ett nätverk mellan tongivande aktörer inom industriellt träbyggande, där Masonite Beams AB är huvudägare. Partnerskapet innebär att Structor får tillgång till MFB:s nätverk, utbildningar, patenterade lösningar och kan agera testpilot för nya projekt. MFB-Academy i sin tur, kan nyttja den expertkunskap och det erfarenhetsutbyte som sker mellan parterna.

– Det är spännande att bli en del av MFB-Academy och samtidigt få vara med och testa nya patenterade och tekniska lösningar för branschen. Vi ser det här som en win-win situation där båda parter kan lära mer av varandra, och samtidigt bidra till en grönare och mer hållbar byggbransch”, säger Mikael Lundberg, vd på Structor Bygg Umeå.

– Det är jättekul att en viktig samhällsaktör som Structor har valt att bli partnerföretag till oss. Syftet med MFB-Academy är att utveckla smartare bygglösningar och effektivare byggprocesser, för att på så sätt kunna bygga mer kostnadseffektivt och hållbart”, säger Mantas Davidavicius, affärsutvecklingschef på Masonite Beams.