Reducerad trafik öppnar för brounderhåll

Nu underhålls Øresundsbron. Foto: Drago Prvulovic/Øresundsbron

Ny asfalt på bron, nytt vägräcke på Peberholm och renoverade väggpaneler i tunneln. Øresundsbron startar flera underhållsprojekt på förbindelsen när trafiken reducerats kraftigt på grund av coronapandemin. Trafiken på bron föll med cirka 70 procent under vecka 12-16 i coronakrisens spår. Sedan dess har trafiken återhämtat sig något, men vecka 22 var det fortsatt en minskning på över 50 procent.

– Med en dygnsöppen förbindelse är det oundvikligt att underhålla anläggningen utan att påverka trafiken, men nu passar vi på att utföra flera större underhållsprojekt för att förbättra och modernisera förbindelsen eftersom trafiken är glesare, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Øresundsbro Konsortiet.

Så fort gränsen delvis stängde startade en del mindre underhållsarbeten på förbindelsen. Samtidigt började flera större projekt att planeras. Startsträckan är ofta flera veckor när det rör sig om projekt som kräver egna resurser, leverantörskontrakt och materialinköp. I juni pågår och avslutas flera underhållsprojekt.

För några veckor sedan började demonteringen av ett slitet betongräcke på Peberholm som stått i över 20 år. Totalt ska 14,4 kilometer stålräcke monteras och hittills har omkring hälften kommit på plats.

– Nu får vi ett mer trafiksäkert räcke som är enklare och mer kostnadseffektivt att reparera vid skador. Förutom att det ger en ansiktslyftning på Peberholm har stålräcket en livslängd på 35 år i stället för betongräckets 20 år, säger Bengt Hergart.

Nu inleds asfaltering på brodelen i riktning mot Sverige, vilket innebär att projektet tidigarelagts ett år. Vid utgången av juni väntas hela bron ha fått ett nytt slitskikt. Ungefär samtidigt pågår en renovering av väggpanelerna i tunneln, vilket kan utföras mer effektivt och under dagtid när trafiken begränsats.

Vägarbeten har inte orsakat köerna till gränskontrollen och ska inte heller orsaka det framöver. Men hastigheten kommer att begränsas på en del av förbindelsen medan arbetar pågår och nödvändig vägavspärrning av ett körfält