32 kvadratkilometer i Göteborgs skärgård ska sjömätas

Sjöfartsverket sjömäter Göteborgs skärgård. Foto: Sjöfartsverket

Nu påbörjar Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som pågår fram till 2023 syftar till att via sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart.

– Alla som rör sig inom Göteborgs södra skärgård kommer kunna dra nytta av projektet. Skärgården har aldrig tidigare sjömätts, annat än med handlod. Därför kommer vi nu kunna se en hel del nyttor av projektet. Både genom nya och säkrare sjökort, men och genom smartare resvägar, säger Linda Blied, kartingenjör och projektledare vid Sjöfartsverket.

Totalt ska en yta på 32 kvadratkilometer sjömätas, något som främst sker via Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg. Samtidigt planerar Sjöfartsverket att använda ny teknik i form av en autonom sjömätningsfarkost. Den autonoma farkosten kommer att på egen hand kunna bidra till projektet genom att mäta av mindre områden i skärgården.

– Baserat på Sjöfartsverkets sjömätningar kommer VTI ta fram en modell som optimerar bland annat kollektivtrafikens rutter för att uppnå samhällsekonomiska nyttor i form av till exempel kortare restider, lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp och ökad säkerhet, säger Inge Vierth, utredningsledare vid VTI.