Fiskväg i Visskvarn är färdigställd

Tranås Energis nya fiskväg vid Visskvarn vattenkraftstation genomförd. Foto: Tranås Energi

Nu är de sista åtgärderna på Tranås Energis nya fiskväg vid Visskvarn vattenkraftstation genomförda och projektet är därmed helt klart. Efter 100 år kan fisken passera dammen igen! Hösten 2019 byggde Tranås Energi en fiskväg vid Visskvarns vattenkraftstation, i syfte att göra det möjligt för fisken att passera dammen vid intaget. Nu är de sista justeringarna av dammvallen färdiga och vandrande fisk kan därmed ta sig från sjön Sommen, vidare upp i Bulsjöåns vattensystem och omvänt. Passagen har varit stängd för fisken i över 100 år och åtgärden innebär därför ett lyft för den biologiska mångfalden på båda sidor om hindret.

– Vi är förstås glada och stolta över att kunna återställa naturvärden och biologisk mångfald, samtidigt som vi bedriver förnybar vattenkraftproduktion på ett miljöanpassat sätt, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Visskvarns vattenkraftstation ligger i anslutning till samma vatten som bolagets övriga två aktiva vattenkraftverk och köptes av Tranås Energi 2015. Visskvarn utgjorde då det sista vandringshindret innan utloppet till Sommen och en av anledningarna till köpet var Tranås Energis ambition att öppna hela vattenvägen mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen för vandrande fisk.