Bygger ut fjärrvärmenätet till Höganlofts industriområde i Tranås

Tre kilometer ledning ska förläggas till Höganlofts industriområde. Foto: Tranås Energi

Tranås Energis nästa stora utbyggnad av fjärrvärmenätet går till Höganlofts industriområde. Förläggningen av ledningar startas redan under året och projektet beräknas vara klart hösten 2020.

Utbyggnadens storlek är historisk för Tranås. Cirka tre kilometer ledning ska förläggas, vilket öppnar för Tranås Energi att även kunna erbjuda fastigheterna längs denna sträcka anslutning. Projektet har blivit möjligt tack vare att bland annat Sweop har beställt fjärrvärmeanslutning till sin nyetablering i området.

– Det känns förstås väldigt roligt att nu kunna erbjuda denna bekväma och klimatsmarta uppvärmningsform till både befintliga och nya företag på Höganloft. På så sätt bidrar vi också till en fortsatt hållbar tillväxt i Tranås, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Rören till ledningarna kommer att vara av en mer isolerad typ än de som vanligen används. På så sätt blir värmeförlusterna längs vägen mindre och det går åt en mindre mängd trädbränsle för att producera den värme som behövs. Förprojekteringen är påbörjad och tanken är att sätta igång grävningen efter semestrarna. Projektet är planerat att stå klart till hösten 2020.