Projekt Mälarbanan moderniserar stationer och ökar framkomligheten

I Barkarby planeras så småningom en ny entré i norra änden av stationen. Foto: Mikael Ullén
Vid Kallhäll gårjärnvägen delvis under en bro. Foto: Mikael Ullén
Foto: Mikael Ullén
Vid Kallhäll går järnvägen delvis under en bro. Foto: Mikael Ullén

Projekt Mälarbanan, som innebär en utökning från två till fyra spår på sträckan Tomteboda-Kallhäll, pågår för fullt. Projektet inleddes redan 2012 och kommer vara helt färdigställt tidigast 2029.

Text: Annika Wihlborg

De olika delprojekten längs med Mälarbanans sträckning fortgår enligt plan. Delar av Mälarbanans utbyggnad är redan färdigställda. Sträckorna mellan Barkarby och Kallhäll samt mellan Tomteboda och Huvudsta är klara. Sträckan Spånga till Barkarby stod klar i december 2019. För den sista etappen, mellan Huvudsta och Spånga, pågår planeringsarbeten. Nästa steg i planprocessen är granskning av järnvägsplanerna då Trafikverket visar var järnvägen ska ligga och hur anläggningen kommer att se ut. En plan går ut på granskning i vår och en under hösten. Byggstart för denna sträcka är tidigast 2022 och beräknad byggtid är cirka åtta år. I Sundbyberg ska Trafikverkets entreprenörer bygga ut järnvägen i en tunnel med beräknad byggstart tidigast 2022. Under 2020 påbörjades även arbetet med att lägga om ledningar under marken i Sundbyberg. Trafikverket befinner sig i planeringsskedet för utbyggnaden av järnvägen genom Sundbyberg och Solna.

Ny regionalplattform och entré till Barkarby station

I projekt Mälarbanan ingår även att bygga nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta. Stationerna i Kallhäll och Barkarby är redan klara. Stationerna i Sundbyberg och Huvudsta kommer att byggas längre fram i projektet.

–Vi planerar även att bygga en ny regional - plattform samt ny entré på norra änden av Barkarby station. Den befintliga entrén via Barkarbybron kommer vara kvar. När vi är klara kommer det alltså finnas två entréer till Barkarby station Stationsområdet blir en knutpunkt mellan regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussterminal. Den nya stationsentrén beräknas stå klar tidigast 2025, säger Maria Taylor, kommunikationsansvarig för Mälarbanan på Trafikverket.

Inom ramen för projekt Mälarbanan bygger Trafikverket dessutom delar av Veddestabron i Barkarby, en samverkansbro i stål och betong, Järfälla kommun är byggherre för bron. Bron går över såväl järnvägen som E18 och i mars 2019 påbörjades byggnationen.

Fakta: Fyrspårsutbyggnaden av Mälarbanan på en tjugo kilometer lång sträcka mellan Tomteboda och Kallhäll innebär att pendeltågen kommer att få egna spår i mitten, vilket gör att fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det innebär i sin tur att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare. Utöver fyrspårsutbyggnaden ska Trafikverkets entreprenörer även bygga nya pendeltågsstationer i Kallhäll, Barkarby, Sundbyberg och Huvudsta. Mälarbanan är ett långsiktigt projekt som byggstartade redan 2012.