Borlänge Energi laddar elflyg

Dala Airport får laddinfrastruktur för elflygplan. Foto: Borlänge Energi

Borlänge Energi förser Dala Airport med laddinfrastruktur för elflygplan. Borlänge Energis elhandelskund Dala Airport har beviljats ekonomiskt stöd till lokala klimatinvesteringar från Naturvårdsverket via det så kallade. ”Klimatklivet”. Som ett första delmål invigdes i fredags tre stycken laddstolpar för elflyg. På plats fanns ett eldrivet sportplan från Borås för att ladda sina batterier på nytt.

Borlänge Energi är med som samarbetspartner i det fortsatta projektet för ett hållbart flyg i Dalarna.