Finansiellt EU-stöd till sträckan Madrid - Lissabon

Ett spanskt höghastighetståg mellan Madrid och Tarragona. Foto: Wikipedia, kredit: Duncharris

Ytterligare EU-medel har avsatts för att förbättra järnvägsförbindelserna mellan Portugal och Spanien.

Samfinansiering är en del av ett EU-paket med upp till 1,4 miljarder euro, som tillkännagavs nyligen av kommissionären för sammanhållning och reformer, Elisa Ferreira.

Finansieringen sker inom europeiska Green Deal-projektets ramar.

Europeiska regionala utvecklingsfonden tillhandahåller 265 miljoner euro för byggandet av en 179 kilometer lång höghastighetslinje mellan de spanska städerna Plasencia, Cáceres och Badajoz.

Banavsnittet utgör en del av den befintliga 715 kilometer långa linjen mellan Madrid och Lissabon, som i sin tur är en del av TEN-T Atlantic Corridor.

Tågoperatören ADIF hade räknat med att kunna lansera höghastighetstrafik till Badajoz redan under 2019, men nu blir det troligtvis först 2023 innan dagtåg kan inleda trafiken mellan Madrid och Lissabon med en blandning av nya och uppgraderade linjer.