"HST hade rätt att säga upp avtalet om förarlösa metron"

Förarlösa tunnelbanetåget som testades i Helsingfors metro. Foto:Helsingfors stads trafikverk,HST

Helsingfors stads trafikverk hade rätt att säga upp avtalet med Siemens om den förarlösa metron. Det kom Helsingfors tingsrätt nyligen fram till i sin dom, skriver Helsingforstidningen HBL. 

Siemens agerande var ändå inte uppsåtligt anser tingsrätten. Inte heller HST har agerat felfritt.

En omfattande rättsprocess tog därmed ett steg framåt. Rättegången mellan Helsingfors stads trafikverk HST samt Västmetrobolaget och leverantören Siemens pågick i nio månader, och enbart den mellandom som Helsingfors tingsrätt meddelade nyligen är hela 465 sidor lång.

Tvisten handlar, kort sagt, om huruvida HST hade rätt att ensidigt säga upp sitt avtal med leverantören Siemens om automatiseringen av metrobanan. Det skedde i januari 2015, sex år efter att det hade undertecknats och projektet satts i gång. Rättegången inleddes i oktober 2018 och pågick till sommaren 2019.
Parter i konflikten är Helsingfors stads trafikverk HST, Västmetrobolaget och Siemens.

Avtalet om metrobanans automatisering i Helsingfors undertecknades i december 2008. Helsingfors ville ha en förarlös metro där de tågvagnar som redan fanns användes. Man räknade med besparingar på flera miljoner.

I september 2009 knöts det förarlösa systemet till västmetron i Esbo. Tre år senare kom parterna överens om att Siemens utvidgar metrodepån i Helsingfors.

I januari 2015 sade HST och Västmetrobolaget ensidigt upp avtalet med Siemens.

HST hänvisade under rättegången framför allt till omfattande förseningar från Siemens sida som slutligen ledde till beslutet.

Siemens igen menade att automatiseringen visst skulle ha lyckats, och att felet låg hos beställaren HST som inte kunde ge den information som behövdes. Siemens såg utmaningar med säkerheten med både tågen och banan. Svårigheter med att bygga om de gamla metrotågen till förarlösa komplicerade det hela i ett tidigt skede.

HST ansåg att verket hade beställt en helhet där också tågen ingick medan Siemens uppfattning var att avtalet gällde själva automatiseringen. Allt det här gav upphov till extra arbete som inte, enligt Siemens tolkning, ingått i avtalet.

Helsingfors tingsrätt anser att Siemens bröt mot leveransavtalet. Därmed hade HST rätt att säga upp det samt avtalet om en automatisering också av västmetron som knöts till senare. Siemens handlade enligt rätten ändå inte uppsåtligt eller av grov oaktsamhet.

HST hade däremot inte rätt att säga upp avtalet med Siemens om en automatisering av metrodepån i Helsingfors. Där gjorde sig HST skyldigt till avtalsbrott, men inte heller den gärningen har varit uppsåtlig.

Efter att HST sade upp avtalet i januari 2015, fortsatte HST använda komponenter som Siemens levererat tidigare. Det ser tingsrätten som ett avtalsbrott.

Skadeståndskrav på hundratals miljoner
Siemens har yrkat på 175 miljoner euro i ersättning av Helsingfors stads trafikverk HST samt Västmetrobolaget för det uppsagda kontraktet. HST:s skadeståndskrav på Siemens är i sin tur 200 miljoner.

De kraven kommer tingsrätten att ta ställning till senare. Den slutliga domen från Helsingfors tingsrätt kommer också senare, och det är troligt att parterna vill överklaga den. Det är dock inte möjligt att överklaga mellandomen. Det är inte osannolikt att ärendet går till både hovrätten och Högsta domstolen.
Källa: HBL